www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna

Charakterystyka osadu uzyskanego po hydrolizie enzymatycznej owsa oraz możliwości jego wykorzystania.

Autor:

Katarzyna Walewska

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Marek Gibiński

Recenzent:

prof. dr hab. Teresa Fortuna

Uczelnia:

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kierunek:

Technologia żywności i żywnienie człowieka

Data powstania:

2007-06-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-04-16 12:53:24

Opis pracy:

Przedmiotem pracy było zastosowanie osadu otrzymanego po hydrolizie owsa i zbadanie możliwości jego wykorzystania jako zamiennika tłuszczu.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.