www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » LITERATURA

LITERATURA

 1. 2ICC STANDARD No.104/1 Determination of Ash in Cereals and Cereal Products 1991

 2. AACC Report, 2001. The Definition of Dietary Fiber, March, vol 46, No. 3.

 3. Adamczak L., Słowiński M., Plewniaka M. 2001. Wpływ wybranych dodatków funkcjonalnych na jakość niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych. Mięso i Wędliny. Technologia. 2; 36 – 44.

 4. Adamczak L., Słowiński M., Ruciński M. 2003. Wpływ dodatku κ karagenu, izolatu białka sojowego i błonnika pszennego na jakość technologiczną niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych. Technologia Alimentaria 2(2); 85 - 93.

 5. Bartnikowska E., Rakowska M. 1994. Wpływ włókna z owsa i jęczmienia na metabolizm lipidów u zwierząt i ludzi. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 190; 67 – 76.

 6. Bartnikowska E. 1997a. Włókno pokarmowe w żywieniu człowieka. Część I. Przemysł Spożywczy. 5; 43 - 48.

 7. Bartnikowska E. 1997 b. Włókno pokarmowe w żywieniu człowieka. Część II. Przemysł Spożywczy. 6; 14 - 16.

 8. Bartnikowska E., Lange E., Rakowska M. 2000a. Ziarno owsa – niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część I. Ogólna charakterystyka owsa. Białka, tłuszcze. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Warszawa. 215; 209 -221.

 9. Bartnikowska E., Lange E., Rakowska M. 2000b. Ziarno owsa – niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część II. Polisacharydy i włókno pokarmowe, składniki mineralne, witaminy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Warszawa. 215; 223 – 237.

 10. Bartnikowska E. 2003. Zmiany w przetwarzaniu żywności i sposobie żywienia człowieka. Przemysł spożywczy. 1; 34 - 37.

 11. Baryłko-Pikielna N. 1975. Zarys analizy sensorycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne. Warszawa.

 12. Białkowska M. 1996. Powikłania zdrowotne otyłości. Nowa Medycyna. 21; 16-19.

 13. Cichocka A. 2004b. Grecka dieta śródziemnomorska w praktyce. Przemysł Spożywczy. 1; 38-39.

 14. Cichocka A. 2004a. Adaptacja diety śródziemnomorskiej do warunków polskich. Przemysł Spożywczy. 3; 48-50.

 15. Czerwińska D. 2006. Pamiętajmy o błonniku. Przegląd Gastronomiczny. 4; 9 - 10.

 16. Dolata W., Piotrowska E., Makała H., Krzywińska Bartkowiak M., Olkiewicz M. 2002. Wpływ częściowego zastąpienia tłuszczu błonnikiem ziemniaczanym na kształtowanie jakości farszów i drobno rozdrobnionych produktów mięsnych. Technologia Alimentaria 1(2); 5 - 12.

 17. Dolatowski Z.J., Stasiak D.M., Pisarek S., 2003. Badania właściwości reologicznych oraz oceny sensorycznej modelowego wyrobu mięsno- owsianego o walorach dietetycznych. Technologia Alimentaria. 2; 67 - 75.

 18. Duda Z. 1998.Zamienniki tłuszczu stosowane w przetwórstwie mięsa. Gospodarka Mięsna 2; 22 – 26.

 19. Florkowska A., Krygier K. 2004. Zastosowanie nietrawionych oligosacharydów w produktach spożywczych. Przemysł Spożywczy. 5; 44 - 46.

 20. Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. 2003. Podstawy analizy żywności. Skrypt do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Rolniczej. Kraków.

 21. Gąsiorowski H. 1995. Owies- chemia i technologia. PWRiL Poznań.

 22. Gąsiorowski H. 2003. Wartość fizjologiczno - żywieniowa owsa. Przegląd Zbożowo - Młynarski. 3; 26-28.

 23. Gibiński M., Korus J. 2006. Maltodekstryny jako skrobiowe zamienniki tłuszczu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 239; 303 – 318.

 24. Gibiński M. 2007.Otrzymywanie niskoscukrzonego hydrolizatu owsianego. Polish Journal of Food Nutrition Science – praca w druku.

 25. Górecka D., Anioła J. 1999. Kierunki wykorzystania preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy. 9; 46 - 49.

 26. Grecka A., Krygier K. 2004. Zamienniki tłuszczu w produkcji żywności o obniżonej wartości energetycznej. Przemysł Spożywczy. 5; 36 - 42.

 27. ICC STANDARD EEC/79/796 Method for the analysis of certain sugar products.

 28. ICC STANDARD No.105/2 Determination of Crude Protein in Cereals and Cereal Products for Food and Feed 1994

 29. ICC STANDARD No.122 Determination of Starch Content by Calcium Chloride Dissolution 1994

 30. Inglett G.E., Newman R.K. 1994. Oat beta-glucan- amylodextrins: preliminary and biological properties. Plant Foods for Human Nutrition 45; 53 - 61.

 31. Jurga R, 2006. Ważna rola błonnika i tłuszczu w ograniczeniu kaloryczności diety żywieniowej. Przegląd Zbożowo - Młynarski. 8; 8 - 9.

 32. Metoda AOAC 991.43. Oznaczanie całkowitej, rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej ilości błonnika pokarmowego w produktach żywnościowych.

 33. Metoda AOAC 995.16. Beta-D-Glucan in Barley and Oats, Streamlined Enzymatic Method, 32.2.10

 34. Mielcarz M., 2004. Żywieniowe i technologiczne aspekty zastosowania błonników pokarmowych do produkcji wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Przegląd Zbożowo - Młynarski. 8; 7 - 9.

 35. Pietrasik Z. 1998a. Własności reologiczne kiełbas kutrowanych parzonych produkowanych ze zróżnicowanym udziałem białka, tłuszczu i hydrokoloidów. Żywność. Technologia. Jakość. 2(15); 24 – 39.

 36. Pietrasik Z. 1998b. Wpływ zróżnicowanego udziału białka, tłuszczu i hydrokoloidów na wybrane wyróżniki oceny sensorycznej i barwę kutrowanych kiełbas parzonych. Żywność. Technologia. Jakość. 3(16); 60 – 71.

 37. Polska Norma [ PN-75/A-04018]. Produkty rolniczo – żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.

 38. Polska Norma [ PN-ISO 660].2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.

 39. Polska Norma [PN – ISO 1442]. 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody.

 40. Polska Norma [PN – ISO 1444]. 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego.

 41. Polska Norma [PN – ISO 3960]. 2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.

 42. Polska Norma [PN – ISO 936]. 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie popiołu całkowitego.

 43. Polska Norma [PN- EN ISO 3947] 2001. Skrobie naturalne i zmodyfikowane - Oznaczanie całkowitej zawartości tłuszczu.

 44. Polska Norma [PN-78/A-74701] Hydrolizaty skrobiowe (krochmalowe), Metody badań.

 45. Polska Norma [PN-A-82055-11:1994]. Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii Escherichia coli.

 46. Polska Norma [PN-A-82055-16:1994] - Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni.

 47. Polska Norma [PN-A-82055-17:1994] - Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego.

 48. Polska Norma [PN-A-82055-2:1994]. Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Ogólne zasady badań.

 49. Polska Norma [PN-A-82055-3:1994] - Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Przygotowywanie próbek i rozcieńczeń.

 50. Polska Norma [PN-A-82055-6:1994].Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów.

 51. Prost E. 2006. Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Wydawnictwo Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin.

 52. Sikorski Z. 2000. Chemia Żywności. Skład, przemiany i własności żywności. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne. Warszawa.

 53. Szczypka M. 1997. Wolne rodniki i obrona antyoksydacyjna – udział czynników dietetycznych. Przemysł Spożywczy. 4; 16 - 18.

 54. Szostak W, Cichocka A, Cybulska B, 2001. Zdrowa dieta śródziemnomorska. Comes Warszawa.

 55. Śmigielska H, Lewandowicz G, Gawęcki J, 2005. Biopierwiastki w żywności Przemysł spożywczy. 7; 28 - 32.

 56. Weber H. 2003. Haltbarkeit und sensorische Qualität von Brühwurst. Fleischwirtschaft 2; 89 – 93, 2003 za Trwałość i jakość sensoryczna kiebas parzonych czystość mikrobiologiczna i jej wpływ na cechy jakościowe. Mięso i wędliny 4; 18 – 26.

 57. http://www.who.int/bmi/index

 58. http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_overall.pdfkomentarze

Pomyłka w nazwisku - nie Florkowska tylko Florowska

skomentowano: 2011-03-31 22:07:04 przez: Magdalena

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.