www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY

WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURYPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wprowadzenie


Dieta a choroby cywilizacyjne


Zamienniki tłuszczu


Charakterystyka składu chemicznego osadu produktu odpadowego po enzymatycznej hydrolizie owsa


Preparaty wysokobłonnikowe


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.