www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Część doświadczalna obejmowała trzy etapy:Podrozdzialy w tym rozdziale:


ETAP PIERWSZY – hydroliza enzymatyczna śruty owsianej


ETAP DRUGI – analiza składu chemicznego osadu


ETAP TRZECI – technologiczne wykorzystanie osadu – produkcja modelowych kiełbas drobnorozdrobnionych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.