www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Prawidłowe odżywianie ma decydujący wpływ na utrzymanie odpowiedniego zdrowia i na właściwy rozwój organizmu ludzkiego. Nieodpowiednio dobrana dieta przy rozpowszechnionym złym stylu życia społeczeństwa obejmującym zmniejszony wysiłek fizyczny, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i nadmiar stresu wywiera ogromne konsekwencje dla naszego stanu zdrowia. Przejadanie się przy obniżonej aktywności fizycznej prowadzi do nadwagi i otyłości, stymulujących powstawanie chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, nowotwory.

Jedną z najprostszych form dbania o zdrowie jest prawidłowe i racjonalne odżywianie. Dieta powinna być urozmaicona i atrakcyjna sensorycznie, a wartości odżywcze z jednych produktów powinny wzbogacać i uzupełniać wartości innych produktów. Pożywienie powinno pokrywać zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze, składniki mineralne, witaminy, a jednocześnie nie podwyższać kaloryczności i zawierać składników szkodliwych dla zdrowia.

Aktualny trend rozwoju stosowania dodatków do żywności wiąże się z kształtowaniem żywności „prozdrowotnej” cieszącej się coraz większym powodzeniem a która umożliwi konsumentom utrzymanie odpowiedniej wagi ciała i dobrego zdrowia. Jednym z czynników mogących zahamować tendencję powstawania otyłości jest wprowadzanie na rynek wysoce zróżnicowanego asortymentu żywności niskokalorycznej, w której powszechnie są stosowane substytuty tłuszczu lub dodatki wypełniające itp. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się przetwory mięsne, w których składzie znacząco zmniejszono lub całkowicie wyeliminowano, żywieniowy nośnik energii, jakim jest tłuszcz, będący źródłem cholesterolu a także w porównaniu do innych składników żywności największej ilości kalorii. Całkowita eliminacja jakiegokolwiek składnika nie może jednak powodować obniżenia jakości sensorycznej produktu. Szczególnie dotyczy to tłuszczu, który posiada i współtworzy charakterystyczne walory smakowe, do których przyzwyczajony jest konsument.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.