www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY » Dieta a choroby cywilizacyjne

Dieta a choroby cywilizacyjne

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta problem nieracjonalnego żywienia, przyzwyczajenia do diety bogatej w czerwone, tłuste mięso zwierzęce i wysoko przetworzoną żywność mogące prowadzić do otyłości i nadwagi, wpływających na wzrost zachorowań i umieralność ludzi. Najczęstsze problemy zdrowotne są spowodowane takimi zmianami chorobowymi jak [Białkowska 1996]:

- u kobiet: sutka, trzonu macicy, pęcherzyka żółciowego, jajników, przełyku,

- u mężczyzn: jelita grubego, trzustki, prostaty, żołądka, odbytu, okrężnicy,

Obecnie do klasycznego zespołu X, dołączono szereg dodatkowych elementów takich jak: dna moczanowa, podwyższenie poziomu kortyzolu, podwyższenie poziomu fibrynogenu oraz wzmożone wydalanie albumin z moczem.

Niepokojące jest to, że otyłość i nadwaga stają się coraz częstsze u dzieci i młodzieży. Autorzy opublikowanego, przez World Health Organization (WHO) raportu winą za ten stan rzeczy obarczają głównie rozpowszechnienie gotowych posiłków i żywienie się w restauracjach typu fast food [www.who.int/dietphysicalactivity/publications].

W nadmiarze spożywa się produkty pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze nasycone, mięso i przetwory mięsne, a także cukier i słodycze, przy zbyt niskim spożyciu produktów zbożowych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, ryb i przetworów rybnych, mleka i przetworów mlecznych a także warzyw i owoców stanowiących źródło naturalnych, łatwo przyswajalnych witamin i soli mineralnych. Spożywanie produktów spożywczych w naszym kraju (tabela 1) znacznie odbiega od standardów przyjętych przez WHO [www.who.int/dietphysicalactivity/publications].

Tabela 1. Model spożycia składników pokarmowych w Polsce i zalecany przez WHO

Składnik pokarmowy Polska Zalecenia WHO
Tłuszcze 35 % energii 15 % - 30 % energii
Cholesterol < 500 mg/dzień < 300 mg/dzień
Białko 11 % energii 10 % -15 % energii
Węglowodany 51 % energii 55 % - 75 % energii
Cukier 13 % energii < 10 % energii
Błonnik pokarmowy 15 g/dzień > 25 g/dzień
Sól 17 g/dzień < 5 g/dzień

Opracowano na podstawie: www.who.int/dietphysicalactivity/publications

Wzrasta ilość osób, u których wskaźnik masy ciała Body Mass Index (BMI) w znacznym stopniu wykracza poza zalecane normy. Wskaźnik ten jest ilorazem stosunku masy ciała podanej w kilogramach do kwadratu wysokości podanej w metrach. Jego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą. Według WHO [www.who.int/bmi/index.] idealną wartością BMI jest zakres zawierający się pomiędzy 18,50 – 24,99 kg/m­­­­­­2. Klasyfikację zaburzeń masy ciała – BMI (kg/m²) według WHO przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Klasyfikacja zaburzeń masy ciała - BMI (kg/m²)

Klasyfikacja zaburzeń masy ciała BMI(kg/m²)
Niedowaga: <18.50
- wygłodzenie <16.00
- wychudzenie 16.00 - 16.99
- lekka niedowaga 17.00 - 18.49
Prawidłowa masa ciała 18.50 - 24.99
Nadwaga ≥25.00
Okres przed otyłością 25.00 - 29.99
Otyłość: ≥30.00
- I° otyłości 30.00 - 34-99
- II° otyłości 35.00 - 39.99
- III° otyłości ≥40.00
Źródło: www.who.int/bmi/index.

Powyższe zaburzenia zdrowotne spotykane są w niewielkim lub bardzo ograniczonym zakresie wśród społeczeństw państw śródziemnomorskich. Zdaniem Szostaka [2001] to właśnie stosowanie diety śródziemnomorskiej zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy krwi, zmniejszając ryzyko zachorowań na choroby układu krwionośnego. Graficzną formę zasad stosowania tej diety ilustruje piramida żywieniowa [Szostak 2001]:

Rysunek 1. Graficzna piramida żywieniowa [Szostak 2001]

Główne zasady zdrowego żywienia, związane z przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej to urozmaicenie spożywanych produktów, idące w kierunku zwiększenia spożycia produktów zbożowych, warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia mięsa w miejsce którego należy wprowadzić ryby i nasiona roślin strączkowych. Podstawowym źródłem tłuszczu powinna być oliwa z oliwek. Należy spożywać mleko i przetwory mleczne ze szczególnym uwzględnieniem jogurtów i serów. Unikać cukru i słodyczy, ograniczyć spożywanie soli [Cichocka 2004a, Cichocka 2004b].

Zmniejszenie spożycia tłuszczów można realizować poprzez wprowadzanie do diety produktów opartych na zastosowaniu w nich zamienników tłuszczu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.